SUBSIDIE KUNST- EN CULTUUREDUCATIE

Gemeente Hilvarenbeek

De gemeente Hilvarenbeek subsidieert leerlingen die lessen in kunst- of cultuureducatie volgen, door middel van een ‘rugzakje’. Deze subisidie is in de meetste gevallen 50% van het cursus geld. Om in aanmerking te komen voor een rugzakje moet u aan een aantal criteria voldoen. Meer informatie over deze regling tref je op de website van de gemeente. 

http://www.hilvarenbeek.nl/voor-bewoners/onderwerpen-a-z_3113/product/aanvragen-subsidie-muziek-en-dansonderwijs_913.html

Gemeente Reusel - De Mierden

Alle kinderen die in Reusel-De Mierden wonen en tussen de 6 en 18 jaar zijn, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van lessen muzikale of culturele vorming als zij deze bij u (als erkend aanbieder) volgen. De subsidie voor muzikale en culturele activiteiten bedraagt 50% van het cursusgeld met een maximum van € 370,00 per deelnemer. Er wordt een subsidieplafond gehanteerd. Wanneer dit plafond wordt overschreden, wordt het subsidiebedrag per aanvraag “naar rato” verlaagd.

http://www.reuseldemierden.nl/inwoners-en-ondernemers/onderwerpen-a-z_42336/product/muzikale-en-culturele-vorming-subsidie-aanvragen_764.html